09-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
01-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
17-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
11-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
08-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
10-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
03-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
02-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
18-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
16-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
14-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
13-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
15-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
12-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
06-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
04-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
05-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018
07-fotografia-vical-2018-©pepgramage2018

VICALHOME 2018

Fotografia mobles i decoració.

VICALHOME. 2016.

Un projecte de fotografia realitzat en tres localitzacions diferents, localitzacions que aporten un punt de vista molt especial. Per un costat he utilitzat espais decadents, i per altre espais mes nobles, esta mescla aporta molta riquesa visual i de concepte.

vicalhome.com

PEP GRAMAGE DISSENY 2020