top of page

Estable 2018/19

VICAL 2018

Un projecte de fotografia realitzat en tres localitzacions diferents, localitzacions que aporten un punt de vista molt especial. Per un costat he utilitzat espais decadents, i per altre espais mes nobles, esta mescla aporta molta riquesa visual i de concepte.

bottom of page