stand-vical-intergift-2018-©pepgramage20
stand-vical-intergift-2018-04-©pepgramag
stand-vical-intergift-2018-02-©pepgramag
stand-vical-intergift-2018-03-©pepgramag

Stand Vical

Intergift septiembre 2018

VICALHOME. 2018

En esta edició d'Intergift vam rebre el premi al millor espai decorat, un premi que m'ha fet molta ilusió i que es tot un reconeiximent al un treball realitzat al costat de Antonio Garcia, decorador de Vical.

vicalhome.com

PEP GRAMAGE DISSENY 2016
stand-vical-intergift-2018-02-©pepgramag