top of page

Estable 2016

VICAL 2016

Un projecte de fotografia que va ser tot un repte per a mi, direcció d'art, maquetació i fotografia, tot en un. He intentat plasmar l'essència d'aquest mobiliari tan natural, sense artificis, utilitzan tan sol la llum del dia sense suports extra. He creat ambients molt geometrics i elegants al mateix temps que divertits en els quals les textures i qualitats matèriques destacaren. Vullc agrair a tot l'equip de Vicalhome tota l'ajuda i confiança.

bottom of page